П Р О Т О К О Л

першої сесії

Чернігівської селищної ради

Чернігівського району Запорізької області

сьомого скликання

У К Р А Ї Н А

12 листопада  2015 року

 

П Р О Т О К О Л
першої сесії Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області
сьомого скликання

 

смт Чернігівка від 12 листопада 2015 року

Всього обрано – 26 депутатів
Було присутніх –25 депутатів
Відсутні – 1депутат 

На сесії присутні:

Василенко П.І.- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;
Дудукалов В.С.- голова Чернігівської районної державної адміністрації;
Ільченко О.С. - головний бухгалтер апарату селищної ради;
Кордій А.М.-  Чернігівський селищний голова шостого скликання ради;
Молод О.О.– спеціаліст І категорії, інженер- землевпорядник апарату селищної ради;
Моргун А.М. – заступник голови селищної виборчої комісії;
Мормиль Т.О.- куруюча справами (секретар) виконавчого комітету апарату селищної ради;
Решетняк О.М. – спеціаліст І категорії, інженер-землевпорядник апарату селищної ради;
Стоян Л.В.- спеціаліст І категорії, технік-будівельник апарату селищної ради; 

       Головуючі на сесії – Степаненко О.В., голова селищної виборчої комісії, Манич В.О., селищний голова.

       Сесію відкрила голова селищної виборчої комісії Степаненко Олена Володимирівна, наголосивши, що до Чернігівської селищної ради обрано 26 депутатів, на сесію прибуло – 25, запропонувала першу сесію сьомого скликання оголосити відкритою.

Результати голосування: за - 26, проти - немає, утрималися - немає. 

Степаненко О.В. зазначила, що до порядку денного першої сесії внесено вісім питань, але вона головуватиме при розгляді перших двох, далі повноваження передасть новообраному голові.

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки виборів і визнання повноважень депутатів
                   Чернігівської селищної ради Чернігівського району  
                   Запорізької області сьомого скликання

ДОПОВІДАЛА: Степаненко О.В. –голова селищної виборчої комісії
                     (Інформація голови селищної виборчої комісії додається)

       Запропонувала  інформацію голови селищної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Чернігівської селищної  ради  Чернігівського району Запорізької області сьомого скликання взяти до відома та визнати повноваження депутатів ради, обраних 25 жовтня 2015 року.  

       Кривонос Т.Г. повідомила раду, що участі у голосуванні вона не братиме через наявність конфлікту інтересів.

Голосували: за - 25, проти - немає, утрималися - немає. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про підсумки виборів і визнання повноважень депутатів
                    Чернігівської селищної ради Чернігівського району  Запорізької
                    області сьомого скликання» затвердити /рішення № 01 додається/.

2. СЛУХАЛИ: Про підсумки виборів і визнання повноважень Чернігівського
                     селищного голови

ДОПОВІДАЛА: Степаненко О.В. –голова селищної виборчої комісії
                       (Інформація голови селищної виборчої комісії додається)

       Запропонувала  інформацію голови селищної виборчої комісії про підсумки виборів і визнання повноважень Чернігівського селищного голови взяти до відома та визнати повноваження Манича В.О., обраного 25 жовтня 2015 року.  

       Манич В.О. повідомив раду, що брати участь у голосуванні він не буде через наявність конфлікту інтересів.

Голосували: за - 25, проти - немає, утрималися - немає. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про підсумки виборів і визнання повноважень         
                  Чернігівського селищного голови» затвердити /рішення № 02 додається/. 

Привітавши новообраний склад ради та селищного голову, Степаненко О.В. запросила Манича В.О.  до президії  для прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та оголосила, що далі сесію вестиме новообраний селищний голова.
Після прийняття Присяги та звернення до депутатів ради, Манич В.О. надав слово Чернігівському селищному голові шостого скликання Кордію А.М.
Селищним головою Маничем В.О. запропоновано затвердити порядок денний подальшої роботи першої сесії Чернігівської селищної ради сьомого скликання: 

  1. Про обрання секретаря ради

ДОПОВІДАЄ: Манич В.О.- селищний голова

  1. Про утворення постійних комісій Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, затвердження складу, обрання голів комісій  

ДОПОВІДАЄ: Манич В.О.- селищний голова

  1. Про утворення виконавчого комітету Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, визначення його чисельності,   затвердження    персонального  складу 

ДОПОВІДАЄ: Манич В.О.- селищний голова

  1. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради

ДОПОВІДАЄ: Манич В.О.- селищний голова

  1. Про присвоєння Чернігівському селищному голові сьомого рангу посадової особи місцевого самоврядування

ДОПОВІДАЄ: Ільченко О.С.- головний бухгалтер

  1. Про умови оплати праці Чернігівського селищного голови

ДОПОВІДАЄ: Ільченко О.С.- головний бухгалтер  

  1. Різне.

 
Запропонував зачитаний порядок денний прийняти за основу.

Голосували: за – 26, проти –  немає, утримались – немає.

У зв’язку з тим, що доповнень до порядку денного не було, запропонував затвердити його в цілому.

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.       

         Для роботи сесії затверджено регламент. Селищним головою запропоновано надавати для доповідей - до 5 хв., для виступів, запитань, довідок, відповідей – до 3 хв., роботу сесії закінчити за 1,5 год.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає.  

3. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря ради

ДОПОВІДАВ: Манич В.О.- селищний голова

       Повідомив, що відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар селищної ради обирається шляхом таємного голосування на термін повноваження ради, а частиною першою статті 50 цього Закону передбачено, що кандидатуру для обрання секретаря селищної ради вносить селищний голова та запропонував кандидатуру Кривонос Тетяни Григорівни, депутата від виборчого округу № 26, для обрання на посаду секретаря селищної ради, після чого надав їй слово для виступу. 
       Після виступу Кривонос Т.Г. селищним головою запропоновано затвердити регламент з обрання секретаря селищної ради:
– обрати лічильну комісію;
– затвердити текст виборчого бюлетеня.
       Також зазначив, що якщо в результаті голосування кандидатура на посаду секретаря ради не набере необхідної кількості голосів - більше половини від загальної кількості депутатів - пропозиція вноситься не менш як половиною депутатів від загального складу ради та аналогічно проводяться повторні вибори. Запропонував затвердити запропонований регламент з обрання секретаря селищної ради.

Голосували: за – 26, проти –  немає, утримались – немає.

       Селищним головою внесено пропозицію  обрати лічильну комісію у складі трьох осіб.    

Голосували: за – 26, проти –  немає, утримались – немає. 

До складу лічильної комісії  запропоновано внести кандидатури Богдан М.М., депутата від виборчого округу № 16; Сьомик С.М., депутата від виборчого округу № 9; Братішка С.М., депутата від виборчого округу № 6. 

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.    

Селищним головою запропоновано затвердити текст бюлетеня з виборів секретаря селищної ради, включивши до  нього такі дані: 
Прізвище, власне ім’я, по батькові, депутата та від якого він виборчого округу.
При голосуванні «за» ставиться знак (+) або інша позначка в квадраті бюлетеня напроти кандидата на посаду секретаря ради.
Недійсний бюлетень: незаповнений, коли є більше як один знак (+) або інших позначок. 

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.    

Після проведення організаційного засідання лічильної комісії слово для інформації надано голові комісії.   Богдан М.М. зачитала протокол № 1 лічильної комісії, що додається.

       Кривонос Т.Г. повідомила, що через наявність конфлікту інтересів вона не братиме участі у голосуванні.

Після проведення процедури таємного голосування та  другого засідання комісії головою лічильної комісії Богдан М.М. зачитано протокол № 2 лічильної комісії, що додається.

       Селищний голова Манич В.О. вніс пропозицію затвердити  протокол № 2 засідання  лічильної  комісії.  

Голосували: за –25, проти –  немає, утримались – немає.    

Манич В.О. – селищний голова

         Зачитав проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає

        Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає

ВИРІШИЛИ: рішення «Про обрання секретаря ради» затвердити /рішення № 03 додається/.

4. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій Чернігівської селищної ради
                     Чернігівського району Запорізької області, затвердження їхнього
                     складу, обрання голів комісій  

ДОПОВІДАВ: Манич В.О.- селищний голова

Селищним головою запропоновано утворити чотири постійні комісії: 
         з питань  дотримання законності і правопорядку,  депутатської діяльності та етики - у кількості 4 осіб;
         з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики – у кількості 7 осіб;
         з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення – у кількості 7 осіб;
         з земельних питань та благоустрою території населених пунктів селищної ради – у кількості 7 осіб. 

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.          

        До складу комісій запропоновано включать депутатів за досвідом роботи в комісіях та за фахом. Зачитав склад комісій, що пропонувався:    
                                          
з питань  дотримання законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики

Кривний Євген Володимирович
Богдан Марина Володимирівна
Нечипоренко Олег Жоржович
Похилько Максим Ігорович

з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики

Пелих Віктор Іванович
Єфіменко Ірина Василівна
Крижко Віктор Петрович
Логвиненко Андріан Олександрович
Макаренко Марина Олександрівна
Хлепітько Тетяна Миколаївна
Шаповал Альона Володимирівна 

 з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення

Гема Олександр Володимирович
Ітерман Євгеній Іванович
Саєнко Олександр Іванович
Сало Леонід Іванович
Сорокіна Валентина Григорівна
Сьомик Світлана Миколаївна
Шилим Наталія Кирилівна 

з земельних питань та благоустрою території населених пунктів селищної ради

Братішко Сергій Миколайович
Грабовенко Юрій Володимирович
Залужний Геннадій Володимирович
Кучеренко Микола Іванович
Лехман Сергій Миколайович
Скидан Олег Миколайович
Чернявський Олександр Володимирович 

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.І.- депутат від виборчого округу № 8

      Попросив включити його до складу комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики членом комісії, залишивши комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення у складі 6 осіб. 

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.          

Селищним головою запропоновано обрати головами комісій:
       з питань  дотримання законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики - Кривного Євгена Володимировича;
       з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики - Пелиха Віктора Івановича;
       з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення – Сьомик Світлану Миколаївну;
       з земельних питань та благоустрою території населених пунктів селищної ради - Братішка Сергія Миколайовича 

ВИСТУПИЛИ:
       Сорокіна В.Г.- депутат від виборчого округу № 2
Запропонувала головою комісії з земельних питань та благоустрою території населених пунктів селищної ради обрати Скидана Олега Миколайовича, спеціаліста з земельних питань.  

       Братішко С.М. – депутат від виборчого округу № 9
Підтримав кандидатуру Скидана О.М. на обрання головою комісії.    

Голосували: за –26, проти –  немає, утримались – немає.   

Манич В.О. – селищний голова

       Зачитав уточнений проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає

       Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення постійних комісій Чернігівської 
                    селищної ради Чернігівського району Запорізької області,
                    затвердження їхнього складу, обрання голів комісій» затвердити
                                             /рішення № 04 додається/.

5. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Чернігівської селищної
                     ради Чернігівського району Запорізької області, визначення його                     
                     чисельності, затвердження персонального складу  

ДОПОВІДАВ: Манич В.О.- селищний голова

       Запропонував утворити виконавчий комітет у кількості  9 осіб, пояснив, що до складу виконкому за посадами обов’язково входять селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар селищної ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, також вніс пропозицію ввести до складу виконкому Беспалу Валентину Миколаївну,  заступника начальника управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації,  Веремій Людмилу Сергіївну, начальника служби у справах дітей Чернігівської районної державної адміністрації,  Завнеусова Артема Олексійовича, виконуючого обов’язки редактора районної газети «Нива», Омельченко Наталію Іванівну, голову правління Чернігівського районного споживчого товариства, Онікійчука Юрія Петровича, директора ТОВ «Райбуд». 

ВИСТУПИЛИ:
Єфіменко І.В.- депутат від виборчого округу № 4

       Запропонувала збільшити кількісний склад виконкому та ввести до його складу представника районної лікарні – Гулову Ангеліну Володимирівну, в.о. головного лікаря районної лікарні. 

Саєнко О.І.-  депутат від виборчого округу № 8

        Вніс пропозицію додатково ввести до складу виконкому представника від підприємців селища – Дружиніна Дмитра Олександровича. 

Манич В.О. – селищний голова

       Зачитав уточнений проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає

       Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає 

ВИРІШИЛИ:  рішення «Про утворення виконавчого комітету Чернігівської
                     селищної ради Чернігівського району Запорізької області, 
                     визначення його чисельності, затвердження персонального          
                     складу» затвердити  /рішення № 05 додається/.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря)
                     виконавчого комітету селищної ради

ДОПОВІДАВ: Манич В.О.- селищний голова

       Проінформував депутатів, що згідно статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керуючий справами (секретар) виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови і запропонував кандидатуру Мормиль Тетяни Олексіївни. 

ВИСТУПИЛИ
          Кривонос Т.Г.- секретар ради

Проінформувала, що Мормиль Т.О. на зазначеній посаді працює з 2012 року, має певний досвід, вміє працювати на комп'ютері, відповідальна, з відвідувачами коректа та доброзичлива.  

          Манич В.О.- селищний голова

Зачитав  проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає

       Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –26, проти – немає, утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду керуючого справами                   
                      (секретаря)  виконавчого комітету селищної ради»                
                      затвердити  /рішення № 06 додається/.

7. СЛУХАЛИ: Про присвоєння Чернігівському селищному голові восьмого
                       рангу посадової особи місцевого самоврядування

ДОПОВІДАЛА: Ільченко О.С.- головний бухгалтер

       Пояснила депутатам, що згідно статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» селищному голові необхідно присвоїти ранг посадової особи місцевого самоврядування, що посада селищного голови відноситься до ІV категорії посад, яка передбачає присвоєння 9,8,7 рангів, запропонувала присвоїти Маничу В.О. восьмий ранг посадової особи місцевого самоврядування 

ВИСТУПИЛИ:
Кривонос Т.Г. –секретар ради

        Пояснила, що ранги державої служби і органів місцевого самоврядування прирівнюються,  що Маничу В.О. було присвоєно 9 ранг державного службовця у 2012 році і він успішо пропрацював майже 3 роки, тому запропоновано присвоїти черговий восьмий  ранг.

Манич В.О. – селищний голова

       Зачитав проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу, повідомивши, що через наявність конфлікту інтересів він брати участь у голосуванні не буде.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає

       Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає 

ВИРІШИЛИ:  рішення «Про присвоєння Чернігівському селищному  голові                  
                       восьмого рангу посадової особи місцевого самоврядування »                
                       затвердити  /рішення № 07 додається/.

8. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці Чернігівського селищного голови

ДОПОВІДАЛА: Ільченко О.С.- головний бухгалтер  

        Запропонувала згідно чинного законодавства України установити Маничу Віталію Олександровичу посадовий  оклад у розмірі 2678 грн.,  надбавку за восьмий ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі 100 грн., надбавку за вислугу років у розмірі 20 відсотків до  посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж державної служби складає 12 років 7 місяців 2 дні) здійснювати преміювання з 12 листопада 2015 року  за  фактично відпрацьований час у  розмірі 50 відсотків посадового окладу щомісячно, один раз на рік надавати матеріальну допомогу  на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) у розмірі  середньомісячної заробітної плати та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань у розмірі  середньомісячної заробітної плати. 

ВИСТУПИЛИ: Кривонос Т.Г.- секретар ради

       Зазначила, що виплата надбавок та премій, надання матеріальної допомоги проводиться  в межах затвердженого фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. 

Манич В.О. – селищний голова

       Зачитав проект рішення, запитав, чи будуть інші пропозиції і запропонував проголосувати за те, щоб проект рішення прийняти за основу, повідомивши, що через наявність конфлікту інтересів він брати участь у голосуванні не буде.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає

       Заперечень і доповнень не було, тому запропоновано проголосувати за прийняття рішення в цілому.

Голосували: за –25, проти – немає, утримались – немає

ВИРІШИЛИ: рішення «Про умови оплати праці Чернігівського селищного                                
                      голови» затвердити  /рішення № 08 додається/. 

          У «РІЗНОМУ» слухали звернення Кривонос Т.Г. до депутатів щодо сприяння у перейменуванні згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» вулиць та провулків смт Чернігівка. 

            Селищний голова Манич В.О. доповів, що усі питання порядку денного розглянуто та оголосив першу сесію Чернігівської селищної ради сьомого скликання закритою.

 

Селищний голова                                                                                     В.О.Манич