Новини

Звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за I квартал 2019 рік
 
 
ДОХОДИ
 
ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
План надходжень доходів загального фонду по Чернігівській ОТГ на І квартал 2019 року складає 13094,2 тис. грн., уточнений план – 13094,2 тис. грн. Фактично надійшло доходів по загальному фонду за І квартал 2019 року – 15962,7 тис. грн., виконання до плану за звітний період складає 121,9 %, до уточненого – 121,9 %.
План надходжень доходів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на І квартал 2019 року визначено в сумі 359,1 тис. грн., уточнено – 359,1 тис. грн. Фактично надійшло доходів по спеціальному фонду за І квартал 2019 року – 1955,1 тис. грн. Аналіз надходжень доходів спеціального фонду бюджету громади за І квартал 2019 року свідчить про те, що відсоток надходження цих доходів до планових показників, затверджених на І квартал 2019 року складає 544,5 %.
 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
 
Податок на доходи фізичних осіб (11010000)
Податку на доходи фізичних осіб виконано на 143,9 %, план – 4978,4 тис. грн., факт – 7163,2 тис. грн. Перевиконання планового показника з цього виду надходжень в сумі 2184,8 тис. грн. пояснюється тим, що згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” (зі змінами і доповненнями) збільшено розмір мінімальної заробітної плати, збільшенням надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата та сплатою податку на доходи з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями з них:
Основними платниками податку на доходи фізичних осіб є виробники сільськогосподарської продукції та бюджетні установи.
Протягом І кварталу 2019 року всі підприємства своєчасно та в повному обсязі сплачували податок на доходи фізичних осіб – фактичне надходження складає 5468,5 тис. грн., з використанням всіх наявних резервів збільшились надходження податку внаслідок державного підвищення соціальних гарантій, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, що становить 130,2 до планових показників звітного періоду (11010100).
Платниками податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, що суттєво вплинули на виконання дохідної частини місцевого бюджету Чернігівськї отг є:
 1. Відділ освіти, молоді та спорту – 1384,6 тис. грн.;
 2. Відділ культури і туризму – 151,5 тис. грн.;
 3. КЗ «Чернігівська ЦРЛ» - 309,9 тис. грн.;
 4. філія «Чернігівський РЕМ Запорізьке Обленерго» - 527,8 тис. грн.;
 5. ПрАТ «Новополтавський кар’єр» - 208,5 тис. грн.;
 6. СТОВ «Токмачани» - 267,6 тис. грн.;
 7. ПСП АФ «Росія» - 149,2 тис. грн.;
 8. Чернігівська ЗОШ-інтернат – 195,1 тис. грн.;
 9. Чернігівська селищна рада – 229,6 тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачувалися податковими агентами у І кварталі 2019 року складає 216,8 грн., що становить 122,3% (11010200).
У І кварталі 2019 року податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 1259,6 тис. грн., що становить 209,9% до планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень відбулося за рахунок перерахунку виплат за 2018 рік та передоплати за здані в оренду земельні частки (паї) за період 2020-2021 років (11010400).
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у І кварталі 2019 року надійшло 218,3 тис. грн. (11010500).
 
Податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної власності (11020200)
Податку на прибуток підприємств у І кварталі 2019 року виконано на 380,1 %, план 4,1 тис. грн., фактично надійшло – 15,4 тис. грн.
 
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 74,0 % при затвердженому плані 0,8 тис. грн. фактичні надходження склали 0,6 тис. грн. (13010200).
 
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення у І кварталі 2019 року надійшло 26,3 тис. грн. (13030100).
 
Внутрішні податки на товари та послуги (14000000)
 
Надійшло внутрішніх податків на товари та послуги 87,0 тис. грн., що становить 20,0% до планових показників звітного періоду у т.ч.
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (14021900) – у І кварталі 2019 року  цей вид податку не був зарахований до бюджету громади через відсутність затверджених Кабінетом Міністрів України часток акцизного податку – 0,0 тис. грн. ,
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (14031900) – у І кварталі 2019 року цей вид податку не був зарахований до бюджету громади через відсутність затверджених Кабінетом Міністрів України часток акцизного податку – 0,0 тис. грн.,
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (14040000)87,0 тис. грн.
 
Місцеві податки
 
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки (18010000)
За І квартал 2019 року всього податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до бюджету громади надійшло 2902,6 тис. грн., із них податку на майно – 136,8 тис. грн., плати за землю – 2765,8 тис. грн.
Відповідно до рішення Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області від 22.06.2018 року № 02 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області на 2019 рік» з урахуванням норм податкового і бюджетного законодавства при плановому показнику 91,5 тис. грн. до бюджету громади надійшло податку на майно 136,8 тис. грн., що складає 149,5 %.
Перевиконання досягнуто за рахунок складових джерел податку на майно 206,2 % (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості - 18010100), 3316,8 % (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості - 18010200). Недовиконано план  по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (18010400), що становить 83,1%.
 
Плати за землю
У звітному періоді виконано на 135,2 %, план – 2046,0 тис. грн., факт – 2765,8 тис. грн.
Виконання планових показників земельного податку виконано на 410,8 %. Земельний податок з юридичних осіб – надійшло у звітному періоді -346,2 тис.грн., план – 91,0 тис.грн. Збільшення відбулося за рахунок погашення податкового боргу за 2018 рік Чернігівським РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» та за рахунок змін до Податкового Кодексу України п.284.4 (землі залізниць);
Земельний податок з фізичних осіб – у І кварталі 2019 року надійшло 23,5 тис. грн.
Орендна плата з юридичних осіб – надійшло у І кварталі 2019 року 2087,9 тис. грн., що становить 125,8 % до планових показників звітного періоду. Відсоток надпланових надходжень утворився у зв’язку із застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель та перегляду умов договорів оренди землі в частині орендної плати.
Платниками з цього виду платежу, що суттєво вплинуло на виконання дохідної частини місцевих бюджетів Чернігівської ОТГ є:
 1. ПСП АФ «Росія» - 208,3 тис. грн.;
 2. Ф/Г «Гогунський» - 132,6 тис. грн.;
 3. ПСП «ДОМ» - 94,6 тис. грн.;
 4. ПСП «Прогрес» - 163,5 тис. грн.;
 5. ПраТ «Новополтавський кар’єр» - 99,5 тис. грн.;
Орендна плата за землю з фізичних осіб – надійшло у І кварталі 2019 року 308,2 тис. грн., що становить 104,5 % до планових показників звітного періоду.
 
Єдиний податок (18050000)
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Податкового кодексу України, було прийнято рішення про встановлення єдиного податку на території Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області для фізичних осіб, затвердивши щомісячні ставки єдиного податку для платників І групи від 8 до 10 % до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року; для платників ІІ групи – від 10 до 20 % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.
За І квартал 2019 року  єдиного податку до бюджету громади надійшло 5586,9 тис. грн., що становить 102,1 % від планового показника звітного періоду, із них єдиного податку – 710,5 тис. грн., єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 4876,4 тис. грн.
Сума надходжень від єдиного податку з юридичних осіб нараховує 21,3 тис. грн., що становить 131,6 % від планового показника звітного періоду.
Сума єдиного податку з фізичних осіб складає 689,2 тис. грн., що становить 151,4 % від планового показника звітного періоду, у зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати поточного року, з якої проводиться розрахунок податку.
З 2015 року законодавством про внесення змін до Податкового кодексу України передбачено реформування єдиного податку шляхом включення фіксованого сільськогосподарського податку до складу єдиного податку (в т.ч. збільшивши ставки по сільськогосподарських виробниках). Відповідно до норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України з 01.01.2018 року до місцевих бюджетів зараховується 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгоспвиробниками) по коду доходної класифікації бюджету 18050500.
Сума фактичних надходжень єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків за І квартал 2019 року склала 4876,4 тис. грн., що становить 97,5 % від планового показника звітного періоду. Недовиконано план за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь відповідно до загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Найбільш вагомими платниками цього податку на території Чернігівської ОТГ є:
 1. СТОВ «Токмачани» - 599,0 тис. грн.;
 2. ПСП «Дом» - 197,5 тис. грн.;
 3. Ф/Г «Годлевський» - 402,7 тис. грн.;
 4. СВК «Новомихайлівський» - 502,0 тис. грн.;
 5. ПСП АФ «Солекс» - 358,5 тис. грн.;
 6. СВК «Світанок» - 249,3 тис. грн.;
 7. ТОВ «Новополтавка» - 199,0 тис. грн.;
 8. Ф/г «Демянко» - 194,0 тис. грн.;
 9. ПСП «Прогрес» - 192,9 тис. грн.
 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (21010300)
Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету у І кварталі 2019 року кошти не надходили, план за звітний період становить 0,1 тис. грн.
 
Інші надходження (21080000)
Адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету Чернігівської ОТГ у І кварталі 2019 року надійшло 46,7 тис. грн. Кошти по цьому податку надійшли у зв’язку із збільшенням числа порушників, на яких здійснюється накладення адміністративних штрафів та інших фінансових санкцій  адміністративними комісіями місцевих органів влади.
 
Плата за надання адміністративних послуг (22010000)
При плановому показнику 42,3 тис. грн. у І кварталі 2019 року надійшло 85,1 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, що складає 201,2 % . Збільшення надходжень за звітний період відбулося у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму, який впливає на розмір плати за надання адміністративних послуг відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» (зі змінами і доповненнями) від 01.07.2004 №1952-ІV, «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі змінами і доповненнями) від 15.05.2003 №755- ІV, «Про адміністративні послуги» (зі змінами і доповненнями) від 06.09.2012 №5203- VІ.
 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (22080400)
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 24,7 тис. грн., що становить 143,5 % до планових показників звітного періоду – 17,2 тис. грн..
 
Державне мито (22090000)
виконано на 53,2 % до планових показників звітного періоду 4,6 тис. грн., факт – 2,5 тис. грн. Даний спад пов’язаний із зменшенням кількості вчинених нотаріальних дій.
 
Інші надходження (24060000)
склали –  434,2 % план – 5,0 тис. грн., факт – 21,7 тис. грн. Кошти до бюджету громади надійшли від ТОВ «Про 100» за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами, від КУ «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівського району Запорізької області – повернення коштів минулих періодів за електроенергію, сміття, водопостачання.
 
Кошти від реалізації безхазяйного майна
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування у І кварталі 2019 року не надходили.
 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Джерелами наповнення спеціального фонду місцевого бюджету Чернігівської ОТГ протягом І кварталу 2019 року є:
екологічний податок,
збір за забруднення навколишнього природного середовища,
власні надходження бюджетних установ.
 
Екологічний податок
 
У відповідності зі ст.691 Бюджетного кодексу України та вимогами Розділу VІІІ «Екологічний податок» (ст.ст. 240-250) Податкового кодексу України, з урахуванням реєстру платників (за даними Токмацького управління ГУ ДФС у Запорізькій області), за І квартал 2019 року екологічного податку до місцевого бюджету надійшло 6,5 тис. грн, що складає 72,2 % до запланованого показника (9,1 тис. грн.), у т.ч. від:
- надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення – 3,2 тис. грн. від плану – 5,0 тис. грн. (64,8 %);
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях – 3,3 тис. грн. від плану 4,1 тис. грн. (81,2 %).
 
Збору за забруднення навколишнього природного середовища
У І кварталі 2019 року надійшло 0,3 тис. грн. Ці надходження складають суми розстроченого платежу від КП «Чернігівське ВУЖКГ».
 
Власні надходження бюджетних установ та організацій
Власні надходження бюджетних установ складають 556,7 % до плану звітного періоду 350,0 тис. грн., факт – 1948,3 тис. грн.
 

                КДК

План

Надходження

% виконання

25010000

350,0

  498,1

142,3

25010100

337,5

  461,3

136,7

25010300

  12,5

   36,8

294,0

25010400

0,0

0,0

0

25020000

0

1450,2

0

25020100

0

1435,5

0

25020200

0

   14,7

0

25000000

350,0

1948,3

556,7

 
До бюджету Чернігівської селищної ради власних надходжень надійшло 1948,3 тис. грн., у тому числі від платних послуг – 498,1 тис. грн., від благодійних внесків, грантів та дарунків – 1435,5 тис. грн. За виконані громадські роботи згідно договорів, укладених з районним центром зайнятості надійшло 3,4 тис. грн., відшкодування страхових виплат – 11,3 тис. грн.
 
- відділом культури отримано платних послуг в сумі 14,5 тис. грн; благодійних внесків – 152,6 тис. грн. , із них поповнення бібліотечних фондів на суму 152,6 тис. грн.
- КУ «Чернігівська ЦРЛ» надано платних послуг населенню за медогляди та видачу мед довідок на суму 84,0 тис. грн., за оренду приміщень – 15,3 тис. грн. Благодійних внесків було отримано на суму 32,1 тис. грн. Від районного центру занятості для проведення громадських робіт надійшло 3,4 тис. грн.
- ТЦСО Чернігівської селищної ради протягом року отримало 27,3 тис. грн. платних послуг.
- відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради отримано коштів від платних послуг в сумі 335,5 тис. грн., від здачі в оренду майна – 2,0 тис. грн., а також надано благодійних внесків та дарунків на загальну суму 165,5 тис. грн.
- селищною радою отримано платних послуг від оренди приміщень 19,5 тис. грн., фактичні надходження у І кварталі 2019 року по благодійним внескам, грантам та дарункам складають 1085,3 тис. грн. Відшкодування страхових виплат страховою компанією «ТАСС» у сумі 11,3 тис. грн.
 

Виконання доходів загального фонду бюджету Чернігівської ОТГ

 за І квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

Податок та збір на доходи фіз.осіб

4978,4

7163,2

143,9

Акцизний податок, пальне

433

87

20,1

Сплата за землю

2046

2765,8

135,2

Єдиний податок  

5471,2

5586,9

102,1

Інші платежі, сплачені до місцевого бюджету

74,1

223

300,9

податок на нерухоме майно

91,5

136,8

149,5

 

 

 

 

Всього

13094,2

15962,7

121,9

 
 
 

Виконання доходів спеціального фонду бюджету Чернігівської ОТГ

за І квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

Екологічний податок

9,1

6,5

71,4

Власні надходження

350

1948,3

556,7

 збір за забруднення

0

0,3

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Всього

359,1

1955,1

544,4

             
 
 
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
 
Крім доходів що зараховуються до бюджету громади на протязі звітного періоду надходили міжбюджетні трансферти, всього надійшло 15434,0 тис. грн. (трансферти з Державного та обласного бюджету):
- Базової дотації (КДК 410201) – 832,8 тис. грн.;
- Освітньої субвенції (КДК 410339) – 8921,7 тис. грн.;
- Медичної субвенції (КДК 410342)– 2834,8 тис. грн.;
 - Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету КДК (410402) 2356,3 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КДК 410510) – 40,9 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КДК 410512) – 167,3 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КДК 410514) – 86,0 тис. грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (КДК 410515) – 103,6 тис. грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КДК 410520) – 90,5 тис. грн.,
 
Ф І Н А Н С У В А Н Н Я
 
В березні поточного року на сесії було розглянуто питання щодо розподілу вільного залишку що утворився станом на 01.01.2019 року, фактично було розподілено 14 496 915 грн., в тому числі залишки освітньої субвенції у сумі 4 400 779 грн. 01коп. та додаткової дотації 401 559 грн. 63коп., що надало змогу
частково закрити питання дефіциту загального та спеціального фонду бюджету, в тому числі:
 по загальному фонду залишки направлені в сумі 6 461 162 грн:
 1) по галузях:
 • Органи місцевого самоврядування – 2 161 500 грн.
 • Освіта - 1 476 012 грн.
 • Охорона здоров’я - 1 595 581 грн. в тому числі додаткової дотації 401 559 грн. 63 коп. для оплати за електроенергію.
 • Соціальний захист – 299 634 грн.
 • Культура -  304 698 грн.
 • Фізкультура і спорт - 223 550 грн.
 • Житлово-комунальне господарство – 213 187 грн.
 • Утримання автомобільних доріг – 100 000 грн.
 • Членські внески – 12 000 грн.
 • Субвенція з МБ ДБ на виконання – 75 000 грн.
 
по спеціального фонду бюджету проводилось за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 8 035 753 грн. по галузях:
 • Органах місцевого самоврядування – 766 940 грн.
 • Освіта - 4 714 280 грн., в тому числі освітньої субвенції у сумі 4400 779 грн.
придбання комп’ютерної техніки 2 707 100 грн., оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо - математичних предметів 1 229 700 грн., інші напрями 463 979 грн. 01коп. (215 464 грн. 01 коп. капітальний ремонт 1-го поверху ОНВЗ Чернігівської ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника, 248 515 грн. оснащення ресурсної кімнати) (за перший квартал кошти не використані).
 • Охороні здоров’я – 567 500 грн.
 • Культурі - 1 375 482 грн.
 • Співфінансування інвестиційних проектів – 210 527 грн.
 • Утримання автомобільних доріг – 217 700 грн.
 • Іншій субвенції - 116 924 грн.
 
2) в розрізі кодів економічної класифікації видатків:
 • на заробітну плату з нарахуванням - 1 750 470 грн.
 • на медикаменти - 126 500 грн.
 • на продукти харчування - 93 000 грн.
 • на енергоносії - 877 450 грн.
 • капітальні видатки – 8 035 753 грн.
 • інші видатки – 3 613 742 грн.
 
ВИДАТКИ
У Т Р И М А Н Н Я   О Р Г А Н І В
М І С Ц Е В О Г О   С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я
 
Апарат управління селищної ради
Загальний фонд
По Апарату управління за перший квартал поточного року витрати склали 2 915 405 грн., в тому числі на заробітну плату 2 149 770 грн. та на нарахування на оплату праці 477 198 грн. Відсоток витрат на заробітну плату до загальних видатків використаних на утримання апарату ради становить – 73,7 %,  разом з нарахуваннями на заробітну плату – 90,1 %.
Селищна рада була забезпечена коштами на проведення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії. Загальна сума коштів направлена на розрахунки за енергоносії складає 160 726 грн.
Інші поточні видатки склали 127 711 грн.
Спеціальний фонд
Видатки по апарату управління за перший квартал поточного року складають 1 096 574 грн. в тому числі отримано (безоплатно) матеріальні цінності.
 
При селищній раді  функціонує два відділи: Відділ освіти, молоді та спорту та Відділ культури і туризму Чернігівської селищної ради загальна сума профінансованих видатків за перший квартал поточного року складає 103 302 грн. з них:
 
Відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради
 
Загальний фонд
Витрати за перший квартал поточного року на утримання апарату Відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради становлять 42 775 грн. в тому числі на заробітну плату 34 295 грн. та на нарахування на оплату праці 8 240 грн. Відсоток витрат на заробітну плату до загальних видатків становить – 80,2 %,  разом з нарахуваннями на заробітну плату – 99,4 %.
Інші поточні видатки склали 240 грн.
 
Відділ культури і туризму Чернігівської селищної ради.
Загальний фонд
По Відділу культури і туризму Чернігівської селищної ради витрати за перший квартал поточного року становлять 60 527 грн. в тому числі на заробітну плату 48 188 грн. та на нарахування на оплату праці 10 602 грн. Відсоток витрат на заробітну плату до загальних видатків становить – 79,6 %, разом з нарахуваннями на заробітну плату – 97,1 %.
Інші поточні видатки склали 1 737 грн.
 
ОСВІТА
 
Загальний фонд
В цілому видатки по галузі «Освіта» по загальному фонду за перший квартал поточного року становлять 18 497 037 грн., або 23,3 відсотка до уточненого річного обсягу.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату – 67,8 %, разом з нарахуваннями на заробітну плату – 82,9 відсотки до загальних витрат.
В розрізі установ за функціональною класифікацією та напрямками виконання за перший квартал поточного року видатки становить:
- Дитячі дошкільні заклади освіти 2 366 085 грн., в тому числі на заробітну плату 1 574 322 грн. та на нарахування на оплату праці 355 069 грн. Продукти харчування 93 325 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 331 718 грн., інші поточні видатки склали (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг крім комунальних, відрядження) 11 652 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання дошкільних закладів освіти становить - 81,5 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 %, продукти харчування – 4 %, інші поточні видатки – 0,5 %;
- Загальноосвітні школи 14 207 780 грн., в тому числі на заробітну плату 9 123 940 грн. та на нарахування на оплату праці 2 024 242 грн. Продукти харчування 386 754 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 574 782 грн., інші поточні видатки склали (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг крім комунальних, відрядження) 98 062 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання загальноосвітніх закладів освіти становить - 78,5 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 18 %, продукти харчування – 2,8 %, інші поточні видатки – 0,7 %;
- Позашкільні заклади освіти 163 656 грн., в тому числі на заробітну плату 126 958 грн. та на нарахування на оплату праці 27 931 грн., інші поточні видатки склали (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг крім комунальних, відрядження) 8767 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання позашкільних закладів освіти становить – 94,6 %, інші поточні видатки – 5,4 %;
- Дитяче – юнацька спортивна школа 247 004 грн. в тому числі на заробітну плату 113 990 грн. та на нарахування на оплату праці 27 825 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 105 189 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання загальноосвітніх закладів освіти становить – 54,7 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 40,6 %, інші поточні видатки – 4,7 %;
- Інклюзивно - ресурсний центр 73 572 грн., в тому числі на заробітну плату 57 829 грн. та на нарахування на оплату праці 12 868 грн., інші поточні видатки склали (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг крім комунальних, відрядження) 2 875 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання інклюзивно - ресурсному центру становить – 96,1 %, інші поточні видатки – 3,9 %;
- Інші заклади освіти (методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування) 711 585 грн., в тому числі на заробітну плату 564 627 грн. та на нарахування на оплату праці 124 405 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 267 грн., інші поточні видатки склали (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг крім комунальних, відрядження) 14 286 грн.
Відсоток витрат на заробітну плату з нарахуваннями до загальних видатків на утримання загальноосвітніх закладів освіти становить – 96,8 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,2%, інші поточні видатки – 2,0%;
 
Інші програми та заходи у сфері освіти
- «Програма перевезення здобувачів освіти Чернігівської об’єднаної територіальної громади на 2019рік» затверджена рішенням сесії селищної ради від 21.12.2018 № 02 здійснювався безкоштовний підвіз дітей до місць навчання та додому  фактична сума витрат за перший квартал поточного року склала 719 005 грн.;
- «Програма Призовна дільниця на 2018-2020 роки» за перший квартал поточного року профінансовано у сумі 8 350 грн.;
 
Спеціальний фонд
В цілому видатки по галузі «Освіта» за спеціальним фондом за перший квартал поточного року склали 444 577 грн.
Основну частину витрат становлять видатки на придбання продуктів харчування 279 025 грн. (батьківська плата за харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти). Також за рахунок благодійних внесків оприбутковані по КЕКВ 2210 господарські матеріали на суму 17 526 грн., по КЕКВ 2270 оприбутковані дрова по школам та дошкільним закладам на 10 155 грн. по КЕКВ 3110 оприбутковано матеріальні цінності на суму 137 871 грн. в розрізі установ видаткова частина спеціального фонду має вигляд:
- КПКВ 1010 (загальна середня освіта) по КЕКВ 3110 оприбутковано матеріальні цінності (меблі 2-а комплекти) на суму 137 871 грн., видатки на придбання продуктів харчування  склали 193 474 грн. (батьківська плата за харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти). Також за рахунок благодійних внесків оприбутковані по КЕКВ 2210 господарчі матеріали на суму 16 816 грн. (ковдри, дизпаливо, канцелярські та господарчі товари, гігієнічні набори), по КЕКВ 2270 оприбутковані дрова на суму 225 грн.
- КПКВ 1020 (дошкільна освіта) за рахунок благодійних внесків оприбутковані по КЕКВ 2210 господарчі матеріали на суму 710 грн. (ковдри та господарчі товари, гігієнічні набори), по КЕКВ 2270 оприбутковані дрова на суму 9 930 грн.
 
О Х О Р О Н А    З Д О Р О В ̕ Я
Загальний фонд
За перший квартал поточного року використано коштів на заклади охорони здоров’я у сумі 4 786 505 грн. з них за рахунок Медичної субвенції – 2 834 800 грн.(дані кошти направляються на фінансування ЦРЛ).
 
- по Лікарні видатки склали 4 428 257 грн., при плані з урахуванням змін 17 733 260 грн., виконання склало 25,0 %.
Із загальної суми видатків на утримання лікарні витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 3 567 725 грн., що становить у відношенні до загальних витрат по установі – 80,6 %, придбання медикаментів за звітний період становить 37 483 грн., видатки на комунальні послуги та енергоносії 750 343 грн. інші поточні видатки склали 72 706 грн.
 
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги фінансується за рахунок  Програми стимулів та розвитку надання первинної медичної допомоги населенню Чернігівської ОТГ та відновлення матеріально технічної бази комунального некомерційного підприємства Чернігівський центр первинної медико-санітарної допомоги»Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області на 2019 рік» що затверджена рішенням сесії селищної ради від 01.12.2018 № 09 при планових показниках на рік 737 455 грн., видатки склали 358 248 грн. або 48,6 %., з них:
- придбання медикаментів за звітний період по закладам охорони здоров’я становить 2 999 грн., видатки на комунальні послуги та енергоносії 141 385 грн. інші поточні видатки склали 213 864 грн.
 
Крім поточних видатків по галузі «Охорона здоров’я» прийняті та затверджені на сесіях селищної ради програми які фінансуються за рахунок бюджету громади та обласного бюджету, виконавцями яких є Центральна районна лікарня та КНП ПМСД на протязі звітного періоду загальна сума виділених коштів складає 102 069 грн. в тому числі:
 
КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
- Цільова Програма „Цукровий діабет» на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки», затверджена рішенням сесії селищної ради від 21.12.2017 № 14 планові показники на рік складають 702 535грн., видатки за перший квартал склали 61 047 грн. (ЦРЛ 47 973 грн., КНП ПМСД 13 074 грн.);
 
КПКВ 2145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»
 - «Програма лікування онкологічних захворювань населення на території Чернігівської селищної ради на 2018 -2020 роки» затверджена рішенням сесії селищної ради від 21.12.2017 №14 планові показники на рік складають 58 000грн., видатки за перший квартал складають 22 996 грн. виконавцем програми визначено КНП ПМСД;
 
КПКВ 2152 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»
на реалізацію заходів прийняті програми:
- «Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Чернігівської селищної ради на 2018 – 2020 роки», затверджена рішенням сесії селищної ради від 21.12.2017 № 16 кошти на фінансування даної програми за перший квартал поточного року використано у сумі 18 026 грн. при річних планових показниках 124 000 грн. виконавцем програми визначено КНП ПМСД;
 
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було профінансовано 88 633 грн. при плані на перший квартал 90 545 грн.
 
Спеціальний фонд
В цілому видатки по галузі «Охорона здоров’я» за спеціальним фондом у першому кварталі поточного року  склали 63 519 грн. з яких на поточні видатки було направлено 54 319 грн. на капітальні видатки 9 200 грн. всі кошти в тому числі КПКВ 2010 (багатопрофільна медицина).
 
С О Ц І А Л Ь Н Е   З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я
КПКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
Загальний фонд
На утримання Територіального центру соціального обслуговування у першому кварталі поточного року було виділено 959 811 грн. при річних планових призначеннях з урахуванням змін – 4 068230грн., або 23,6 %.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 917 757 грн. що становить 95,6 % від загальної суми видатків, видатки на комунальні послуги та енергоносії становлять – 27 108 грн. або 2,8 %, інші поточні видатки складають 14 946 грн. або 1,6 %.
 
Спеціальний фонд
За спеціальним фондом у першому кварталі поточного року видаткова частина склала 15 424 грн., за рахунок платних послуг проведені видатки:
по КЕКВ 2210 у сумі 13 210 грн. (придбання матеріальних цінностей);
по КЕКВ 2240 у сумі 970 грн.(оплата послуг крім комунальних);
по КЕКВ 2250 у сумі 811 грн. (оплата відрядних працівникам ТЦСО);
по КЕКВ 2270 в сумі 173 грн. (оплата комунальних послуг);
по КЕКВ 2282 у сумі 260 грн.(оплата заходів по реалізації державних програм (оплата послуг з навчання).
 
К У Л Ь Т У Р А
Загальний фонд
В цілому видатки по галузі «Культура» за загальним фондом у першому кварталі поточного року склали 2 012 266 грн., або 22,7 відсотків до уточненого річного обсягу.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату 4561,4 тис. грн. або 70,9 %, разом з нарахуваннями на заробітну плату  5615,0 тис. грн. або 87,3 % відсотки до загальних витрат.
В розрізі установ за функціональною класифікацією та напрямками виконання за перший квартал поточного року видаткова частина бюджету становить:
- бібліотеки 413 701 грн., або 22,9 % до уточненого річного плану;
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 383721 грн. що становить 92,8 % від загальної суми видатків, видатки на комунальні послуги та енергоносії становлять – 29 477 грн. або 7,1 %, інші поточні видатки складають 242 грн. або 0,1 %.
 
- музей 15 514 грн., або 6,9 до уточненого річного плану.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 15 273 грн. що становить 98,4 % від загальної суми видатків, інші поточні видатки складають 241 грн. або 1,6 %;
 
- палаци і будинки культури, клуби та інші клубні заклади 1 020 762 грн. або 24,2 % до уточненого річного плану.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 872 709 грн. що становить 85,5 % від загальної суми видатків, видатки на комунальні послуги та енергоносії становлять – 134 203 грн. або 13,1 %, інші поточні видатки складають 13 850 грн. або 1,4 %;
 
- музична школа 365 347 грн. або 21,3 % до уточненого річного плану.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 352 855 грн. що становить 96,6 % від загальної суми видатків, видатки на комунальні послуги та енергоносії становлять – 8 874 грн. або 2,4 %, інші поточні видатки складають 3 618 грн. або 1,0 %;
 
- інші культурно-освітні заклади та заходи 196 942 грн., або 22% до уточненого річного обсягу.
Основну частину витрат становлять видатки на заробітну плату та нарахування на неї 196 153 грн. що становить 99,6 % від загальної суми видатків, інші поточні видатки складають 789 грн. або 0,4 %.
 
Спеціальний фонд
В цілому видатки по галузі «Культура» за спеціальним фондом у 2018 році склали 933 181 грн., в тому числі капітальні видатки складають 922 746 грн. з них:
КПКВ 4030 (бібліотеки) - 726 946 грн.
- КЕКВ 3110 у сумі 152609 грн. від безоплатно отриманих матеріальних цінностей (поповнення бібліотечного фонду);
- КЕКВ 3142 у сумі 574 337 грн. реконструкція будівлі КУ Чернігівська ЦБС під Бібліохаб.
КПКВ 4060 (клубні заклади) - 195 800 грн.:
- КЕКВ 3110 у сумі 195 800 грн. придбання сценічного одягу сцени для Просторівського СБК (одяг сцени, тросова система, карнизи).
КПКВ 1100(музична школа) за рахунок платних послуг у сумі 10 435 грн. проведені видатки із заробітної плати з нарахуваннями.
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Загальний фонд
У 2019 році передбачено кошти у сумі 91 500 грн. на фізичну культуру і спорт, а саме на фінансування Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки», по даній програмі фактично профінансовано за звітний період 30 146 грн., що становить 32,9 % в розрізі кодів функціональної класифікації видатків:
- за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по програмі - профінансовано 17 920 грн. Витрати здійснено на організацію та проведення спортивних зборів та змагань. (транспортні видатки склали 14 000 грн. та видатки на відрядження - добові 3 920 грн.).
- за КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у першому кварталі поточного року видатки склали 12 226 грн.
 
ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ
Крім фінансування соціально-культурної сфери на протязі першого кварталу поточного року із бюджету громади виділялись кошти на благоустрій міст, сіл, селищ, утримання та ремонт автомобільних доріг, надавалась матеріальна допомога та допомога на поховання, відповідно до прийнятих програм на загальну суму 352 488 грн. в тому числі:
 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Загальний фонд
по Програмі надання одноразової матеріальної допомоги, допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого на 2019 рік за звітний період поточного року видатки склали 56 000 грн., при планових річних призначеннях 150 000 грн., тобто 37,3 % до затвердженого планового обсягу.
 
Благоустрій міст, сіл, селищ
Загальний фонд
по Програмі благоустрою населених пунктів Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки за звітний період поточного року видатки склали 253 799грн., при планових річних призначеннях з урахуванням змін 1 744 000 грн., тобто 14,6 % до уточненого планового обсягу, основну частину витрат становлять видатки по розрахункам за вуличне освітлення 173 581 грн., оплата за інші послуги 80 218 грн.
по програмі Безпечна громада за звітний період поточного року видатки склали 5 872 грн., при планових річних призначеннях з урахуванням змін 200 000 грн. тобто 2,9 % до уточненого планового обсягу.
 
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Загальний фонд
 По Програмі утримання та ремонту автомобільних доріг Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки за звітний період профінансовано 36 817грн. при річних планових показниках 200 000 грн.
Крім цього в першому кварталі поточного року на проведення проміжних виборів депутата селищної ради із бюджету громади були виділені кошти у сумі 123 667 грн. при плані 151 000 грн. з яких на заробітну плату з нарахуваннями було направлено 109 107 грн. інші поточні видатки 14 560 грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету  Чернігівської ОТГ за І квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Показник

Всього профінансовано за вказаний період

 

1

Апарат ради

3142,4

 

2

Освіта

18497,0

 

3

Медицина

4977,2

 

4

Соцзахист та соцзабезпечення

1015,8

 

5

Культура і мистецтво

2042,4

 

6

благоустрій

259,7

 

7

Дороги

36,8

 

13

РАЗОМ

29971,33

 

 

 

 

 


 

Видаткова частина спеціального фонду бюджету  Чернігівської ОТГ за І квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Показник

Всього профінансовано за вказаний період

 

1

Апарат ради

1096,6

 

2

Освіта

444,6

 

3

Медицина

63,5

 

4

Соцзахист та соцзабезпечення

15,4

 

5

Культура і мистецтво

933,2

 

6

благоустрій

0,0

 

7

Дороги

0,0

 

13

РАЗОМ

2553,28