ПРОЕКТ

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

20509645

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

35.11.1 Електрична енергія

2273

Місцевий бюджет

300000 грн. з ПДВ

( триста тисяч грн..00коп.)

Закупівля в одного учасника

грудень 2014 року

Комітет з конкурсних торгів

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів : Чернігівська селищна рада код ЄДРПОУ 20509645

19.20.4

Продукти нафто перероблення - інші

2240

2282

Місцевий бюджет

280000 грн. з ПДВ

( двісті вісімдесят тисяч грн00коп.

Відкриті торги

грудень 2014 року

Комітет з конкурсних торгів

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів : Чернігівська селищна рада код ЄДРПОУ 20509645

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28 серпня 2014 р. № 6.

Голова комітету з конкурсних торгів Василенко П.І. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів __Стоян Л.В._____ _______________
(прізвище, ініціали)  (підпис)