Порядок складання,подання запиту на інформацію, оскарження рішень селищної ради та її виконавчого комітету

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації


1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Рішенням виконавчого комітету від 30.10.2015 № 79 "Про заходи щодо забезпечення  доступу до публічної інформації у селищній раді  та її виконавчому комітеті" затверджено : 

- форму  для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді;

- форму для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді;

- форму для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому вигляді

- Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Чернігівській селищній раді та виконавчому комітеті селищної ради;

- інструкцію  з  питань  обліку,  зберігання  і використання документів та інших матеріальних носіїв,  які містять відомості, що становлять службову інформацію у Чернігівській селищній раді та її виконавчому комітеті;


- перелік відомостей,  що  становлять службову інформацію у Чернігівській селищній раді та її виконавчому комітеті;

- Положення про систему обліку публічної інформації у Чернігівській селищній раді та її виконавчому комітеті.

ознайомитися з рішенням