ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

№ 16 від 11.02.2014

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються

Чернігівською селищною радою та її виконавчим комітетом

 

з/ п

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва

адміністративної послуги

Розмір плати (адміністра

тивний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністра

тивної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

1

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб

Безоплатно

Довідка

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки про наявність пічного опалення в будинку

Безоплатно

Довідка

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

3

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки

Безоплатно

Довідка

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Земельний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, п. 4 ч. 1 ст. 308.1.

4

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки –характеристики на громадян

Безоплатно

Довідка -характеристика

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кримінально-виконавчий кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс України

5

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки про підтвердження наявності на певну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах

Безоплатно

Довідка

Порядок використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246, абз. 2 п. 6

6

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Взяття на військовий облік

Безоплатно

Взяття на військо-

вий облік

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» ч. 1 та ч. 2 ст. 38;

Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена Наказом Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660

7

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Зняття з військового обліку

Безоплатно

Зняття з військо-

вого обліку

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена Наказом Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660

8

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Земельний кодекс України

 

9

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Безоплатно

Рішення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», Земельний кодекс України,

10

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Безоплатно

Рішення

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768

11

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки

Безоплатно

Рішення

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768

12

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання земельної ділянки із земель комунальної власності в оренду

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України

 

13

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання у власність земельної ділянки

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України

 

14

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки

Безоплатно

Рішення

Земельний Кодекс України , Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502

15

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Рішення про припинення права користування земельною ділянкою за заявою користувача

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України

16

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг

 

Безоплатно

Рішення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

17

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Реєстрація громадського формування з охорони громадського порядку

Безоплатно

Рішення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

18

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Погодження проведення

зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних,

видовищних та інших масових заходів

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

19

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання дозволу на видалення зелених насаджень

Безоплатно

Рішення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»

20

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Приватизація житлового приміщення

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

20

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Взяття на квартирний облік

громадян, які потребують

поліпшення житлових умов

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Житловий кодекс Української РСР, постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» (зі змінами та доповненнями)

22

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов

Безоплатно

Довідка

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловий кодекс Української РСР, Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584

23

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

24

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача дозволу на переобладнання і перепланування жилого будинку (жилого приміщення)

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

25

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача дозволу на переобладнання і перепланування

жилого будинку (жилого приміщення)

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

26

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача ордера на житлову площу

 

Безоплатно

Рішення

Закон України "Про місцеве самоврядування", Житловий кодекс Української РСР

 

27

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Видача дозволу на перепоховання останків померлих

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про поховання і похоронну справу»

28

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Безоплатно

Рішення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні нагороди України», Указ Президента України від 29.06.2001 № 476 «Про почесні звання України», Указ Президента України від 19.02.2003 № 138 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України»

29

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання одноразової матеріальної допомоги і допомоги на поховання малозабезпеченим верствам населення

 

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

30

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (продовження строку дії, переоформлення дозволу та внесення змін до нього)

Безоплатно

Рішення

Закон України «Про рекламу», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету Т.О.Мормиль

 

Перелік адміністративних послуг