Новини

ПЕРЕВАГИ КОНТРАКТНОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

 

На сьогодні керівництвом держави прийнято рішення щодо збільшення контрактної складової у Збройних Силах України. На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 60 років Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

 • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
 • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
 • загальноосвітній рівень;
 • мотивація до військової служби;
 • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

  Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються терміни дії контракту

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського та старшинського складу –3 до 5 років;

         Військовослужбовці які були призвані під час мобілізації можуть бути прийнятті на контрактну службу терміном до 6 місяців,або до закінчення особливого періоду.

У січні місяці 2016 року керівництвом держави було прийнято рішення про збільшення грошового забезпечення. Військовослужбовці отримують  грошове забезпечення в розмірі,стрілець – 7тис.3грн.; старший стрілець – 7 тис. 499 грн.; командир відділення – 8 тис. 34 грн.; командир взводу – 9 тис. 500 грн.

Один раз на рік надається:

 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)
 • грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

           Військовослужбовцям які були призванні під час мобілізації і в разі їх прийняття на військову службу за контрактом  надається одноразова грошова допомога (рядовому складу – вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн.), особам сержантського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн.), особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн.)/

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу мають право на наступні пільги:

 1. Отримання житла за рахунок держави.
 2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.
 3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
 4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.
 5. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).
 6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .
 7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).
 8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

Довідково: Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 – ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

 1. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Разом з тим відповідно до ст. 119 “Кодексу законів про працю України” (із змінами)  внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

 Відбір та направлення військовими комісаріатами відібраних кандидатів до військ (сил) організовується та здійснюється за циклічним принципом, два рази на місяць. Усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами до навчальних центрів (загальновійськових полігонів) з особовою справою та приписом, в якому зазначається ВОС на яку попередньо відібраний кандидат. Відібрані кандидати укладають контракти на проходження військової служби з одночасним зарахуванням до списків особового складу навчального центру (полігону). Здійснюється призначення на посади курсантів та постановка на всі види забезпечення.

       До навчальних центрів (загальновійськових полігонів) Збройних Сил України в І кварталі 2016 року направляються кандидати для укладення контракту та проведення підготовки за циклічним принципом, у терміни:

1 цикл: направлення в період з 11.02 по 13.02.2016 (включно), початок підготовки з 15.02.2016;

2 цикл: направлення в період з 25.02 по 27.02.2016 (включно), початок підготовки з 29.02.2016;

3 цикл: направлення в період з 14.03 по 16.03.2016 (включно), початок підготовки з 17.03.2016;

4 цикл: направлення в період з 29.03 по 31.03.2016 (включно), початок підготовки з 01.04.2016.

За необхідності, терміни направлення кандидатів до навчальних центрів (полігонів) можуть бути скореговані окремими розпорядженнями.