Новини

Звіт
про роботу спостережної комісії при Чернігвській райдержадміністрації
за 2017рік

          Розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації від 24 липня 2013 року № 250 «Про створення спостережної комісії» створена спостережна комісія при Чернігівській районній державній адміністрації...  Розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації від 09.11.2017 року № 370 « Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.08.2016 №286 « Про створення спостережної комісії» виведено зі складу спостережної комісії Дудукалова Віктора Сергійовича та Безверху Наталю Дмитрівну. Введено до складу спостережної комісії Степаненко Наталю Миколаївну – заступника голови районної державної адміністрації, головою комісії та Штанько Інну Вікторівну – соціального працівника відділення денного перебування ТСЦО (надання соціальних послуг) Чернігівськоїрайонної ради  Запорізької області, секретарем комісії (за згодою). Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 грудня 2017 року № 455 « Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.08.2016 № 286 « Про створення спостережної комісії», зі змінами затверджено новий склад спостережної комісії в кількості 13 чоловік. До складу комісії  увійшли представник громадської організації, представник органу виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підприємець та окремі громадяни. Вона покликана здійснювати організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання. На неї покладена й організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, громадський контроль за поведінкою протягом невідбутої частини покарання, а також надання допомоги їм у соціальній адаптації.
У своїй діяльності, на протязі звітного року, комісія керувалася Конституцією України, Кримінально -  виконавчим кодексом України, Законами України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року  № 1042) та іншими нормативно – правовими актами.
Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Організація роботи спостережної комісії здійснювалася на плановій основі. Заходи та завдання, що були заплановані на 2017 рік виконані.
Формою роботи спостережної комісії, на протязі звітного періоду були засідання. Рішення по порядку денному засідання приймалися колегіально, відкритим голосуванням. Всі засідання спостережної комісії були  запротокольовані та оформлені постановами. На протязі 2017 року спостережною комісією проведено 4 засідання, на яких розглянуто 10 питаня її компетенції. Серед них, зокрема: 7 – організаційних, 3 – щодо надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання та проведення виховної роботи з умовно-достроково звільненими особами і громадського контролю за їх поведінкою. Даних громадян було запрошено на засідання комісії, в ході яких розглядались питання щодо сприяння їм в відновленні документів,  отриманні державної соціальної допомоги, постановці на облік в районний центр зайнятості та працевлаштуванні. Крім того, з цими громадянами проведено виховну роботу у вигляді профілактичної бесіди щодо їх поведінки в суспільстві та недопущення ними нових злочинів, роз’яснено щодо їх законних прав та громадських обов’язків, а також, надано консультації з різних питань з метою сприяння їм в соціальній адаптації.
На підставі інформації органів і установ виконання покарань спостережною комісією ведеться облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання. За 2017рік спостережною комісією взято на облік 2 особи, умовно-достроково звільнені з місць позбавлення волі.
Протягом звітного періоду 4 умовно –д остроково звільнені особи були зняті з обліку у зв’язку із закінченням терміну умовно-дострокового звільнення. Станом на 01.01.2018 під наглядом комісії перебувають 4 особи умовно-достроково звільнені.
Спостережною комісією періодично проводиться обстеження умов проживання звільнених з місць позбавлення волі. За їхніми результатами складаються відповідні акти.
З метою профілактики рецидивної злочинності, здійснюється взаємний обмін наявної інформації щодо осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, спостережній комісії райдержадміністрації та виконавчих комітетах селищної та сільських рад. На засіданнях комісії постійно заслуховується  інформація селищного та сільських голів, які доповідають про проведення роботи за місцем проживання зі звільненими особами, що проживають на відповідній території. Протягом 2017 року заслухано голову Чернігівської селищної ради та в. о. старости Просторівського старостинського округу.
Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у 2017році вважати задовільною.

 

Голова спостережної комісії,                                        Н. М. Степаненко
заступник голови
райдержадміністрації