Новини

Економічне обґрунтування коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 Комунальне підприємство «Мрія» Чернігівської селищної ради  Чернігівського району Запорізької області має на балансі житловий фонд смт. Чернігівка та селище В.Токмак Перший.

На утриманні КП «Мрія»  знаходяться 35 житлових будинків, з них 32 багатоквартирних, будинки  №3 по вул. Шевченка,та № 13 по вул.. Шкільній мають статус гуртожитків. Загальна площа квартир – 33913,2 м2, приведена прибудинкова площа для прибирання – 20272 м2.

   На даний час на підприємстві діють побудинкові тарифи затверджені рішенням Чернігівської селищної ради №16 від 27.05.2015р., середньозважений тариф яких становить 1,437 грн./м2. За результатами господарської діяльності по наданню послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за  2016 рік підприємство отримало збитків на суму 35,5 тис. грн.  При діючому середньому тарифі 1.437грн. за кв.м. , фактична собівартість  за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становить 2.81грн. за кв.м . Причиною збиткової діяльності по наданню вищеназваної послуги є економічні чинники які не залежать від підприємства. Зазначена проблема обумовлена тим, що станом на 2017 рік підвищились:

  • Ціна на паливо-мастильні матеріали на 13,3% (2015 рік Бензин А-92 – 22,5 грн/л; 2017 рік Бензин А-92 – 25,500 грн/л) ,
  • мінімальна заробітна плата зросла на 161,3% (2015 рік – 1218 грн, січень 2017 року- 3200 грн), Фонд заробітної плати закладеної в       тарифі в 2015 році становить 34,25 тис.грн, в скоригованому тарифі фонд оплати праці – 55,25 тис. грн.;
  • вартість електроенергії збільшилась на 93% (2015 рік – 1,1458 грн/кВт*год, 2017 рік – 2,212грн/кВт*год).
  • Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2017 року відносно 2015 року становить 165,9%.

     Враховуючи вищеназвані чинники виникає необхідність у перегляді діючих тарифів для приведення їх до економічно обґрунтованих витрат підприємства на даний час відповідно до Закону  України від 16.07.2015 № 626-VIII “Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг” , де вказано що “встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається”.

      Вартість надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначено на основі економічно обґрунтованих планових (нормативних) витрат окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що повинні надаватися в будинку для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків з урахуванням Переліку послуг, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

   Розрахунки виконані згідно технічних паспортів будинків та інших нормативних документів по кожному будинку .

      Під час розрахунку нормативних витрат враховувались середньомісячні витрати з оплати праці, відрахуванням соціальних внесків, матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат, діючі ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, накладні витрати, інші податки та обов’язкові платежі.

    Утримання виробничого персоналу необхідного для належного утримання будинку та прибудинкової території розраховані відповідно до Типових норми часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, для  утриманням житлового фонду затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 4 серпня 1997 р. N 59. 

Статті витрат : 

   — Матеріальні витрати включають в себе матеріали , що використовуються для прибирання прибудинкової території, для технічного обслуговування та ремонту внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, електропостачання, поточного ремонту конструктивних елементів та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій території будинку. Витрати визначаються на основі фактичних витрат минулого року та діючих цін на період формування тарифу.

Зростання цін на паливо-мастильні матеріали, миючі та дезінфікуючі засоби, інструменти та інвентар, будівельні матеріали враховуючи, що індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2017 року відносно 2015 року становить 165,9%, призвело до зростання матеріальних витрат

   — Витрати на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховані у відповідності до затвердженого переліку послуг та нормативної кількості задіяного персоналу розрахованого згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.12.2013 № 603 “Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій”.

      Згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017р» мінімальна заробітна плата з 01.01.2017р. становить 3200,00 грн., в діючому тарифі заробітна плата 1218 грн. — зростання 161,3%. При цьому відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військовий збір зменшились та складають – 23,5% від витрат на оплату праці. 

   — Адміністративні витрати. До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством. До адміністративних витрат включені розрахунки на заробітну плату частини апарату управління, амортизацію основних засобів, витрати на послуги автотранспорту, витрати пов’язані із сплатою податків, зборів, оплату послуг банків, зв’язку, консультаційних та юридичних послуг, послуг з програмного забезпечення, комунальних послуг на власні потреби, придбання канцелярських матеріалів, паперу та періодичні видання.

Коригування здійснюється за вимогами Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». 

Коригування тарифу на послуги здійснюється за формулою

Тск = Тдк  х Кзв 

де Тск - скоригований тариф; Тдк - тариф, що діє на момент коригування; Кзв - коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг.

Враховуючи зростання наведених економічних чинників ,що не залежать від підприємства та розрахунків вищезазначених складових тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, середній коефіцієнту зміни витрат становить Кзв 1,69, середній скоригований тариф 1м2  Тск 2,53 грн,  середній тариф на момент коригування Т дк 1,437 грн./м2  , що на 76% більше від діючого тарифу. Скоригований тариф по кожному будинку окремо знаходиться в Додатку 4. 

 Коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг, визначається за формулою 

Кзв = 1 + Пзп х (Взн - Взд) : Взд + Пел х (Тен - Тед) :Тед +Ппал х (Цпн - Цпз) : Цпз + ∑[ Пм х ( Цмн – Цмд ) : Цмд ] 

де Пзп - питома вага витрат із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у структурі діючого тарифу на послуги; Взн - витрати із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Взд - витрати із заробітної плати та сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пел - питома вага витрат з електроенергії у структурі діючого тарифу на послуги; Тен - тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу; Тед - тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу ; Ппал-питома вага витрат із закупівлі пально-мастильних матеріалів структурі діючого тарифу; Цпн –ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд-ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пм- питома вага витрат на матеріали,комплектувальні вироби, обладнання у структурі діючого тарифу на послуги; Цпн - ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд-ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення діючого тарифу на послуги. 

Кзв = 1 + 0,727 х ( 55 249,08 – 34 255,30 ) : 34 255,30 + 0,006 х ( 2,212 - 1,1458 ) : 1,1458 + 0,021 х ( 25,50 - 22,50 ) : 22,50 + 0,18 х  ( 5 162,99 - 2 239,57 ) : 2 239,57 = 1+0,446+0,006+0,003+0,235 = 1,69

Де Пзп -0,727 питома вага витрат із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у структурі діючого тарифу на послуги; Взн – 55 249,08 витрати із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Взд – 34 255,30 витрати із заробітної плати та сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пел – 0,006 питома вага витрат з електроенергії у структурі діючого тарифу на послуги; Тен – 2,212 тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу; Тед – 1,1458 тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу; Ппал-0,021 питома вага витрат із закупівлі паливно-мастильних матеріалів структурі діючого тарифу; Цпн25,50 ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпз-22,50 ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пм - 0,18 питома вага витрат на матеріали,комплектувальні вироби, обладнання у структурі діючого тарифу на послуги: Цпн – 5 162,99 ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд – 2 239,57 ціна на матеріали комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення діючого тарифу на послуги. ( Додаток 1, Додаток 2,Додаток 3)

   Планомірне приведення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати підприємства – є необхідним кроком для забезпечення надання послуг належної якості.

 Додатки 1-4   D1-4.doc
 Додаток 5      D5.xlsx